Cookies en Privacybeleid

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker op de site is gekomen, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt RGB-Performance alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. In het algemeen kunt u onze site op het Internet bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Soms kunnen wij u echter om informatie vragen. Bijvoorbeeld om een correspondentie tot stand te brengen of een betere service te verlenen.


Externe links en cookies

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die door RGB-Performance zijn opgezet. RGB-Performance heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de site kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende publieksmetingen mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

Wat is een cookie ?

Een cookie is een bestand dat naar uw terminal (computer, smartphone, tablet, enz.) wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen deze websites met name in staat om informatie over het surfgedrag van de gebruiker van een site of van zijn apparatuur op te slaan en op te halen en vervolgens, op basis van deze informatie, te herkennen.

De verkregen gegevens zijn echter beperkt. Zij hebben alleen betrekking op het aantal bezochte pagina's, de stad waar het IP-adres voor de verbinding met de website zich bevindt, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de operator of het type terminal van waaruit het bezoek wordt afgelegd. Gegevens zoals de naam, de voornaam van de gebruiker of het postadres van de verbinding worden in geen geval verkregen.

Cookies gebruikt op deze site

De cookies die op deze website worden gebruikt, slaan een identificatiecode of instructies op om de navigatie van de gebruiker op onze site te beheren. Ze verlopen tijdens of na de sessie, of na een periode van maximaal 13 maanden, in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL. De op deze site geplaatste cookies zijn de volgende:

- Plausible Analytics (Analytics die de privacy respecteren, in het bijzonder GDPR en e-Privacy)

- De cookies die door onze affiliatepartners worden gedropt om bezoekers door te verwijzen na een klik op onze site (er worden geen cookies gedropt op onze site, alleen bij doorverwijzing).

- Aangezien we geen verkeer kopen of gegevens verkopen, laten we geen andere cookies vallen (geen Google Analytics, Adsense, Adwords, geen Bing Ads, geen Facebook Ads, geen andere media-inkoopnetwerken cookies worden gedropt aan onze kant).

Ten slotte willen wij u erop wijzen dat het uitschakelen van een cookie de navigatie of de dienstverlening op onze website niet verhindert of bemoeilijkt, wij hebben het niet nodig zoals hierboven aangegeven.